Litter "B" DOB 28/07/2017

 

 

DELIS SAKURA ILA BIYO SHISHIFINJIN TANGO

                (female)

 

Owner: Janetta&Boris Gaisinsky

                  (Israel)

 

 

 

 

 

DELIS SAKURA ILA BARA TENGA NO SHISHI

               (female)

 

Owner: Liliya Podolsky (Israel)

 

 

DELIS SAKURA ILA BEBI SHISHI AIRASHI

           (female)

 

Owner: Juliya Olshanezkaya (Israel)